RAST KOČEVJE D.O.O.
Računovodski servis


Matična številka: 1873164
Davčna številka: 26551527
ID št.: SI26551527

TR pri SKB d.d.: 03113-1000230580

Telefon: 01-895-4726
Faks: 01-895-5003
E-pošta: info@rast-kocevje.si

 

Družba RAST Kočevje d.o.o. je ustanovljena 09.09.2003 in vpisana v sodni register dne 13.11.2003, poslovati pa je pričela z dnem 01.01.2004 in je neprekinjeno nadaljevala poslovanje družbe RAST d.o.o., ki je bila ustanovljena 01.12.1989 in vpisana v sodni register dne 23.01.1990, poslovati pa je pričela dne 01.03.1990.

Družba je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, številka vložka 1/38621/00, Srg. 2003/07031.

KATALOG CERTIFICIRANIH RAČUNOVODSKIH SERVISOV SLOVENIJE 

LICENCA ZA DAVČNEGA SVETOVALCA

Računovodje s certifikatom Strokovni vodja računovodskega servisa