RAST KOČEVJE D.O.O.
Računovodski servis


Matična številka: 1873164
Davčna številka: 26551527
ID št.: SI26551527

TR pri SKB d.d.: 03113-1000230580

Telefon: 01-895-4726
Faks: 01-895-5003
E-pošta: info@rast-kocevje.si

 

- KADROVSKA EVIDENCA

  • kadrovski vmesnik-direktna povezava z ZZZS za oddajanje M-OBRAZCEV (prijave/ odjave delavcev in spremembe)
  • priprava odločb za letni dopust
  • izpis obrazcev in napotnic za zdravniške preglede
  • pregledi in izračuni delavne dobe
  • hramba vse dokumentacije
  • itd ...

- PRIPRAVA POGODB O ZAPOSLITVI

- PRIPRAVA POG. ZA DRUGA PRAVNA RAZMERJA

- PRIPRAVA ODPOVEDI POGODB

- ZAPOSLOVANJE DOMAČIH IN TUJIH OSEB