RAST KOČEVJE D.O.O.
Računovodski servis


Matična številka: 1873164
Davčna številka: 26551527
ID št.: SI26551527

TR pri SKB d.d.: 03113-1000230580

Telefon: 01-895-4726
Faks: 01-895-5003
E-pošta: info@rast-kocevje.si